fbpx

Khoá Học Dành Cho Bạn

A2 English
American English: A2 Course
• Dành cho trình độ Sơ cấp
• 20 bài học (2,5 tháng)
• 60 phút học online
• Tuần 2 buổi
• Giáo Viên Bản Ngữ
• Lớp học nhóm
• Kỹ Năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết & Ngữ Pháp.
B1 English
American English: B1 Course
• Dành cho trình độ trung cấp
• 20 bài học (2,5 tháng)
• 60 phút học online
• Tuần 2 buổi
• Giáo Viên Bản Ngữ
• Lớp học nhóm
• Kỹ Năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết & Ngữ Pháp.
B2 English
American English: B2 Course
• Dành cho trình độ trên trung cấp
• 20 bài học (2,5 tháng)
• 60 phút học online
• Tuần 2 buổi
• Giáo Viên Bản Ngữ
• Lớp học nhóm
• Kỹ Năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết & Ngữ Pháp.

Lớp Học Dành Cho Bạn

Levels A2 – C2
Free Talk: English Class
• Dành cho trình độ từ A2 - Sơ cấp trở lên
• 60 phút học online
• Tuần 2 buổi
• Giáo Viên Bản Ngữ
• 1-1
• Kỹ Năng: Nói và Phát âm

Still Scrolling? Stop.

Hello Teacher English Là công ty có trụ sở chính tại Hoa Kỳ với chi nhánh hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh.  
Đăng Ký
Dịch vụ CSKH
Thứ 2 - Thứ 6
9:00 a.m.–5:00p.m. 
(Giờ Việt Nam)
Copyright © 2022 All Rights Reserved by Hello Teacher English.